La Journée
internationale
des migrants

18/12/2016

La migration a-t-elle un genre?


Internationale
dag van de
migrant

18/12/2016

Is migratie
gendergerelateerd ?

La Journée Internationale des Migrants a été proclamée par l'ONU en 2000. Myria soutient cette initiative qui informe et sensibilise la population belge au phénomène migratoire.

De Internationale Dag van de Migrant werd in 2000 door de VN in het leven geroepen. Myria ondersteunt dit initiatief om de Belgische bevolking te informeren en te sensibiliseren over migratie.